V roku 1989 padol berlínsky múr, padla železná opona a v krajinách východného bloku vrátane terajšieho Československa sa zrútili komunistické diktatúry. Splnili sa požiadavky miliónov protestujúcich, začal sa demokratický prechod. Keď spomíname na 17. november, na začiatok masových demonštrácií v Československu, tak oslavujeme, že sa podarilo vybojovať demokraciu, slobodné voľby, rôzny slobody (ako napr. slobodu tlače, slova, vierovyznania), dodržiavanie ľudských a menšinových práv a právny štát. Sú to také hodnoty a princípy, ktoré sa na Slovensku odvtedy ocitli pod frontálnym útokom viackrát. Autoritatívny vodcovia sa snažili zabetónovať svoju moc, podkopávali demokraciu a právny štát a vytvorili „čiernu dieru“ v strednej Európe a skorumpovaný mafiánsky štát. Je šokujúce, že koľkí ich v tom podporovali, koľko spojencov a spolupracovníkov našli. Na druhej strane je povzbudzujúce, že voliči odstavili od moci oba režimy v slobodných voľbách a vrátili sme sa na demokratickú a európsku cestu a k právnemu štátu. Odkaz novembra žije ďalej, boj za slobodu pokračuje, a Maďarské fórum v tomto boji jednoznačne stojí na strane dedičstva novembra 89, chránime a nesieme ďalej fakľu slobody.

(Foto: TASR)