ďalšie správy

Číslo transparentného účtu pre voľby do NRSR 2023:
SK20 7500 0000 0040 3198 0644

ZOZNAM Pôžičiek

Naša činnosť
v regiónoch

Všetky aktivity
volte7-volby2023

Zásady financovania strany:

V prvom rade my sami chceme obetovať prostriedky na to, aby sme mali zastúpenie v parlamente!

  • Transparentné financovanie

  • Podpora od nečlenov len na základe zmluvy, ročne v úhrnnej výške max. 10 tisíc eur

  • Členovia poskytnú strane pôžičku na rozbeh a na volebnú kampaň za podmienok, že:

Ak strana získa volebný výsledok do 3% , tak sa vzdajú nároku na vrátenie pôžičky
Ak strana získa výsledok od 3 -5 %, tak členovia dostanú pomerné splatenie pôžičky
Ak získame viac ako 5 %, tak sa splatí celá pôžička