ďalšie správy

O dôchodkovej reforme

2020.10.08.|

Dôchodky by nemali byť závislé od svojvôle politikov. Bývajú však obľúbenou témou populistický...

Naša činnosť
v regiónoch

Republikový snem

2020.07.04.|

Na dnešnom republikovom sneme strany bolo zvolené aj nové predsedníctvo. Stranu v ďalšom obdob...

Všetky aktivity

Zásady financovania strany:

V prvom rade my sami chceme obetovať prostriedky na to, aby sme mali zastúpenie v parlamente!

  • Transparentné financovanie

  • Podpora od nečlenov len na základe zmluvy, ročne v úhrnnej výške max. 10 tisíc eur

  • Členovia poskytnú strane pôžičku na rozbeh a na volebnú kampaň za podmienok, že:

Ak strana získa volebný výsledok do 3% , tak sa vzdajú nároku na vrátenie pôžičky
Ak strana získa výsledok od 3 -5 %, tak členovia dostanú pomerné splatenie pôžičky
Ak získame viac ako 5 %, tak sa splatí celá pôžička