.týždeň

„Obilie je celosvetovo strategickou surovinou. Aj regionálny nedostatok obilia môže spôsobiť celosvetové výkyvy. Ruská agresia na Ukrajine a zablokovanie vývozu obilia z Ukrajiny na Blízky východ a do rozvojových krajín spôsobili celosvetový nárast ceny tejto komodity.

Kým nenastane ustálenie zásobovania obyvateľstva obilím, dovtedy budú obrovské cenové výkyvy na trhoch. Európska únia ročne vyvezie cca 36 mil. ton pšenice do tretích krajín.

Problém dovozu a umiestnenia ukrajinského obilia na európsky trh, teda aj na Slovensko, spôsobí obrovské finančné výkyvy. Domáci farmári nedokážu finančne konkurovať dovezenému obiliu z Ukrajiny, ktoré sa produkuje za podstatne menej prísnych pravidiel. Farmári sa pre zlú štátnu politiku dostanú do obrovskej straty. Záujmom krajiny nemôže byť likvidácia domácej produkcie potravín.“

POKRAČOVANIE…