Financovanie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov za rok 2019

Politická strana Magyar Fórum – Maďarské fórum v predchádzajúcom kalendárnom roku 2019 neprijala peňažný, nepeňažný dar alebo členský príspevok, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Priemerný úrok za rok 2018 2,46%
Suma bezodplatného plnenia v EUR
Dátum uzavretia zmluvy o pôžičke
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 49,20 5.11.2019
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 123,00 27.9.2019
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra 73,80 24.9.2019
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 73,80 2.9.2019
Ladislav Bindics Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo 61,50 23.7.2019
Vojtech Molná 1.mája 150, 049 11 Plešivec 7,38 18.7.2019
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 49,20 16.7.2019
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 24,60 28.6.2019
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra 73,80 24.6.2019
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 49,20 18.6.2019
František Sztruhár Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 12,30 17.6.2019
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 73,80 17.6.2019
Obchodné meno Adresa IČO Priemerný úrok za rok 2018 2,46% Suma plnenia Dátum dodania
DARCUS, a.s. Korzo Bélu Bartóka 790
929 01 Dunajské Streda
31414591 416,33 22.7.2019
DARCUS, a.s. Korzo Bélu Bartóka 790
929 01 Dunajské Streda
31414591 416,33 22.8.2019

Evidencia pôžičiek zverejňovaná na základe § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Rok 2019

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška pôžičky Úrok Dátum uzavretia zmluvy Splatnosť pôžičky
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 2000 0% 5.11.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 5000 0% 27.9.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra 3000 0% 24.9.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 2.9.2019 1.9.2020
Ladislav Bindics Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo 2500 0% 23.7.2019 1.9.2020
Vojtech Molná 1.mája 150, 049 11 Plešivec 300 0% 17.7.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 2000 0% 16.7.2019 1.9.2020
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 1000 0% 28.6.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra 3000 0% 25.6.2019 1.9.2020
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 2000 0% 18.6.2019 1.9.2020
František Sztruhár Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 500 0% 18.6.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 17.6.2019 1.9.2020

Pôžičky počas kampane (tri mesiace pred voľbami, čiže pred 29.2.2020) od členov (resp. ich príbuzných) strany Maďarské fórum prevedené na transparentný účet spoločnej volebnej strany Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS):

Platca/Príjemca Dátum Suma Mena Správa pre prijímateľa
ING.ZSOLT SIMON 30.01.2020 16500 EUR PÔŽIČKA ZSOLT SIMON
Balázs Peter 24.01.2020 8000 EUR Pozicka 2
Erzsébet Janits 22.01.2020 25000 EUR PÔŽIČKA
Karol Bugár 21.01.2020 1500 EUR Karol Bugar pozicka MKO
Csefo Ladislav 08.01.2020 1600 EUR pôžička Ing. Ladislav Csefo
BOLLOVA BEATA 07.01.2020 300 EUR dar na osobnu kampan facebook
BOLLOVA BEATA 07.01.2020 100 EUR dar
Tichomír Szolárd 31.12.2020 1200 EUR PÔŽIČKA TICHOMIR SZOLÁRD
László Zoltán 31.12.2020 1500 EUR Pôžička Zoltán László
EVA CSURKÓ 30.12.2020 1200 EUR Pôžička Csurkó Eva
Bugár Viktor, JUDr. 30.12.2020 1000 EUR Bugar Viktor
Janitsová Eszter 27.12.2019 1500 EUR Pozicka Janits Eszter
Daniel MIKLÓŠ 27.12.2019 45000 EUR 15442023
Miroslava Báthoryová 27.12.2019 1000 EUR Pozicka Miroslava Bathoryova
Attila Baki 23.12.2019 1500 EUR Attila Baki, PhD.
Alžbeta Janitsová 23.12.2019 20000 EUR PÔŽIČKA JANITS ERZSÉBET
Ing. Tomáš Bojtoš 23.12.2019 13500 EUR PÔŽIČKA PODLA ZMLUVY ZO 20.12.2019
Balázs Peter 20.12.2019 2000 EUR Ing. Peter Balazs
Gál Zsolt 20.12.2019 3000 EUR pôžička Mgr.Zsolt Gál Ph.D.
František Sztruhár 20.12.2019 1500 EUR Pozicka – Sztruhar Frantisek, volby 29.2.2020, MF
Tárnok Magdaléna Mgr. 20.12.2019 2000 EUR Tárnok Magdaléna, Magyar Fórum
Attila Mikolai 20.12.2019 1500 EUR pozicka – Attila Mikolai
László Bindics 17.12.2019 20000 EUR POZICKA LASZLO BINDICS
ING.ZSOLT SIMON 16.12.2019 26000 EUR POZICKA ZLOT SIMON
ZSOLT SIMON PADAROVCE 81 26.11.2019 4000 EUR „Ref.banky platiteľa: 1021801911|Banka platiteľa: OTPVSKBX |EUR4000| EUR4000,00| Popl.zahr.banky: 0,|Poplatok: SHA|POZICKA ZSOLT SIMON

Evidencia finančných prostriedkov zverejňovaná na základe zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Pôžičky

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška Úrok Dátum uzavretia Splatnosť Uzavretie dodatku Splatnosť v zmysle dodatku
Zsolt Simon Padarovce 81
980 23
5000 0% 27.9.2019 1.9.2020 14.8.2020 31.12.2020

Dar

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška daru v € Dátum uzavretia zmluvy Typ príjmu Predmet
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 5000 23.12.2022 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 100 22.12.2022 Nepeňažný dar Odpustenie nájomného
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 200 2.6.2022 Peňažný dar
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 100 2.6.2022 Peňažný dar
Sztruhár František Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 100 31.5.2022 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 400 26.5.2021 Peňažný dar
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 5149,46 8.11.2021 Iné bezodplatné plnenie Odpustenie pôžičky
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 118,85 8.11.2021 Iné bezodplatné plnenie Odpustenie úroku
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 Padarovce 100 22.12.2021 Peňažný dar
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 100 23.12.2021 Peňažný dar
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 100 23.12.2021 Peňažný dar
Spolu 5968,31