Naša žiadosť maďarskej vláde!

Naša žiadosť maďarskej vláde!

Každý deň prichádzajú do našich obcí a miest masy migrantov z tretích krajín cez Maďarsko. Preto my, maďarská komunita s úctou žiadame vládu Maďarska, aby zastavila hrozbu, ktorú pre nás predstavuje tento prílev migrantov, ktorému sme vystavení každý deň.
    Maďarská komunita, ktorá tu žije, ešte nikdy nezažila takúto hrozbu. Veríme, že Maďarsko našu žiadosť pochopí a podporí.

Predkladatelia petície:

Stiahnutie Petície