Naše princípy a ciele

1

Zabezpečiť zastúpenie Maďarskej menšiny v parlamente.

2

Zabezpečiť zmenu smerovania krajiny a k tomu sú potrební aj voliči maďarskej národnosti.

3

Prinavrátiť dôveru občanov v právny štát – nikto nemôže stáť nad zákonmi.

4

Vylučujeme spoluprácu so SMER-om, SNS a Kotlebovou – ĽSNS.

5

Základom je stredopravá orientácia strany – viac v našom podrobnom programe.

6

Slovensko má zostať súčasťou NATO a EÚ.

7

Za dôležité považujeme zachovať jednotný trh EU, slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb.

8

A schengeni határrendszer megőrzése – szabad utazás, belső határellenőrzések nélkül.

9

Podporujeme zvýšenú ochranu vonkajších hraníc – cudzinci sa môžu zdržiavať na území EÚ len s povolením.

10

Za nutné považujeme reformu azylovej politiky EÚ.