SME

László Bindics

V centre Bratislavy spomínali na deň 17. novembra 1989 členovia Maďarského fóra spolu s ďalšími politikmi. Na udalosti boli prítomní Ondrej Dostál a Peter Osuský z Občianskej

konzervatívnej strany, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel (strana Nova), poslankyňa Jana Žitňanská (strana Za ľudí), Pavel Nechala (strana Spolu) a mnoho ďalších.

Samotná udalosť mala väčší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. Ide hlavne o formovanie slovensko-maďarských vzťahov, a to pozitívnym smerom.

Je príkladom toho, ako vieme spolupracovať, bez diskriminácie, bez zbytočnýchnapätých situácií. Vzájomne rešpektujeme a akceptujeme našu kultúru, nakoľko len spolu dosiahneme úspech vtejto krajine. Len týmto spôsobom vieme obhájiť naše práva a našu budúcnosť.

Je to náš spoločný jazyk, vďaka ktorému budeme vedieť žiť v mieri a posunúť sa vpredna Slovenku.