.týždeň

.zsolt Gál

„Vývoz súčiastok, strojov a motorov dvojakého použitia do Ruska treba poriadne vyšetriť a dočasne zastaviť, až kým sa nevybuduje funkčný systém na jeho kontrolu.

Podiel takýchto výrobkov na celkovom vývoze Slovenska je marginálny, dokonca celý export do Ruska je málo významný (vlani iba cca 1,5 percenta z celkového slovenského vývozu), čiže na jednej strane riskujeme ekonomicky málo, kým na druhej je v stávke dôveryhodnosť krajiny a zahraničnopolitická orientácia. Že Fico s fašistami a celá dezinfoscéna budú blúzniť o vlastizrade? To už robia dávno, na to totiž nepotrebujú dôvody, stačia zámienky, a tie si vždy nájdu.“

Celý článok…