Po prvom stretnutí

Rokovali sme o možnostiach spoločnej kandidátky, v prvom kole s Gáborom Grendelom, podpredsedom národnej rady, ako aj predsedom NOVA. V základných hodnotách je medzi nami zhoda, možnosti ďalšej spolupráce sú otvorené, ešte sa vrátime k rokovaciemu stolu .Ďalšie rokovanie nás čaká zajtra ráno s Aliancou a následne s Maďarmi, ktorí sú politicky angažovaní. Na spoločnej maďarskej kandidátke by mal mať priestor každý, kto je politicky angažovaný.