Ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že nikomu nemožno odňať občianstvo proti jeho vôli. Tento ústavný princíp bol porušený v posledných desiatich rokov podľa údajov Ministerstva vnútra 3622-krát. Dôvodom mal byť maďarský zákon z dielne druhej vlády Viktora Orbána. Paradoxne však z celkového počtu odňatých občianstiev iba 134, čiže približne 3 % predstavujú ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo v dôsledku prijatia maďarského. Toto dobre ukazuje na absurdnosť a nezmyselnosť právnej normy, ktorú zaviedla prvá Ficova vláda.

Maďarské fórum presadzuje návrat k právnej úprave spred roka 2010. Ústavný princíp nemožnosti odňatia občianstva by nemal byť porušený ani v jednom prípade, ide o základný prvok ľudských a občianskych práv. A to bez ohľadu na to, či niekto súhlasí alebo nesúhlasí s maďarskou právnou normou.
Mrzí nás, že pravicová vláda pod vedením I. Matoviča pokračuje v šľapajach Smeru a mafie, a navrhuje, že keď chce niekto späť slovenské občianstvo, tak musí uprosiť alebo uplatiť ministra prípadne jeho úradníkov. Toto vyplýva z vládnej novely zákona o občianstve.

Rovnako je nezmyslom, že na občanov, ktorí prišli o Slovenské občianstvo proti svojej vôli, sa dnes pri obnove Slovenského občianstva hľadí rovnako ako na akéhokoľvek človeka z tretích krajín.
Tento prístup považujeme za nesprávny. Pokladáme za mimoriadne dôležité, aby občania, ktorí o občianstvo v ostatných rokoch prišli no dnes spĺňajú podmienky, ktoré zákon vyžaduje na získanie dvojitého občianstva, prejavia záujem a požiadajú o „vrátenie“ slovenského občianstva – malo by im byť občianstvo vrátené automaticky. Takéto obnovenie občianstva by nemalo byť len na subjektívnom rozhodnutí ministra a jeho úradníkov. Malo by byť definované zákonom a zároveň by tu mala existovať možnosť odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu ako aj domáhať sa svojich práv pred súdom. Súčasný postup, ako aj navrhovaná právna úprava je iba pokračovaním v mafiánskej metóde, ktorá je postavená na princípe „uprosiť alebo uplatiť“.