.týždeň Celý článok TU

.zsolt Simon

„Maďarské fórum podporuje rozšírenie foriem volieb aj elektronizáciou volieb, ale pre nás podstatnou otázkou ostáva zaručenie tajnosti volieb v zmysle Ústavy SR. Určite by v prvom kroku pomohli voľby na zahraničných zastupiteľstvách, rozšírenie volieb poštou z parlamentných volieb aj na voľby prezidenta krajiny. Rovnako podporujeme elektronizáciu prípravného procesu, aby si volič ľahšie mohol overiť, či je zapísaný v zozname oprávnených voličov a aby si mohol vyžiadať voličský preukaz.“