Na dnešnom stretnutí predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) p. Trnku a predsedu Maďarského fóra Zsolta Simona sa riešila otázka nedostatku miest pre študentov na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Podľa dnešných údajov sa hlási do týchto škôl o 64 žiakov viac, ako je počet miest pridelených KSK. Účastníci sa dohodli, že opätovne si sadnú za rokovací stôl 9. apríla 2021, kedy bude definitívne známe, koľko žiakov sa chce vzdelávať v materinskom jazyku.
Boli sme ubezpečení zo strany predsedu KSK, že každému žiakovi, ktorý sa chce vzdelávať v materinskom jazyku toto ústavné právo bude zabezpečené.
Teší nás ústretovosť predsedu KSK s akou pristúpil k riešeniu tohto problému maďarskej menšiny.