Erzsébet Janits, Peter Balázs a Ladislav Bindics navštívili v Dunajskej Strede domov pre seniorov, aby ich prekvapili darčekmi. Pekne zabalené škatule si prevzal riaditeľ inštitúcie Kálmán Pongrácz.

Celý článok .PARAMÉTER