Tlačová správa
Dnes sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Maďarského fóra ( Zsolta Simona predsedu a Zsolta Gála podpredsedu) a štátneho tajomníka MZV pána Martina Klusa. Predmetom rokovania bol zákon o občianstve ako aj výroky štátneho tajomníka.
Maďarské fórum vyjadrilo znepokojenie, že tento zákon opakovane slúži na radikalizáciu a vyvolávanie napätia medzi Maďarmi a Slovákmi a medzi Maďarskom a Slovenskom. Takúto radikalizáciu odmietame. Maďarské fórum je zástancom riešenia problémov rokovaním a nie bezhlavým útočením cez médiá. Zastávame názor, že by bolo najlepšie sa vrátiť k podmienkam, aké platili pred rok 2010. Túto novelu vnímame ako prvÿ malý krok na správnej ceste ako napraviť zlý zákon z dielne Fica a jeho koaličných partnerov.
Pán Klus sa ospravedlnil za výroky, ktoré vyvolali vášne. Toto jeho ospravedlnenie sme prijali.
Maďarské fórum predložilo návrh na vylepšenie tohto vládneho návrhu a to tým spôsobom, že na občanov ktorí o slovenské občianstvo prišli na základe tohto zákona (3622 ľudí) sa nebude hľadieť ako na bežných utečencov/ či občanov z tretích krajín. Ich žiadosti o prinavrátenie Slovenského občianstva by sa malo posudzovať nie na základe výnimky ministra ale na základe zákona o správnom konaní a teda automaticky.
V tejto otázke sme boli pánom štátnym tajomníkom Klusom ubezpečený, že túto logickú a opodstatnenú zmenu sa bude snažiť presadiť so svojimi kolegami v legislatívnom procese.
Maďarské fórum chce aj touto cestou poprosiť premiéra I. Matoviča, ktorý deklaroval svoj pozitívny vzťah k Maďarom, aby nezostal iba pri slovách ale aby novelu zákona o občianstve z dielne ministra Mikulca z OĽaNO zmenil do podoby z pred roka 2010.