Stanovisko Maďarského fóra K AUTONOMII Maďarov:

Teritoriálna autonómia – nie!
Kultúrna a vzdelávacia autonómia – áno!
Rozvoj južných regiónov – áno!

Maďarské fórum nespochybňuje štátne hranice Slovenska a nepresadzuje územnú (teritoriálnu) autonómiu pre Maďarov na Slovensku, avšak jednoznačne podporuje kultúrnu autonómiu a školskú samosprávu. Na miesto nereálnych a prakticky neuskutočniteľných politických cieľov preferujeme boj pre skutočné riešenia a konkrétne kroky pre zlepšenie života na južnom Slovensku. Na miesto teritoriálnej autonómie chceme zmenu územno-správneho členenia krajiny (župy a okresy), reformu financovania a kompetencií samospráv (miestnych aj regionálnych), zrušenie diskriminačného rozdeľovania peňazí podľa nadmorskej výšky ako aj spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov na regionálny rozvoj a investície do dopravnej infraštruktúry. Nezabúdame ani na naše poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia, ako aj na kultúru a vzdelávanie v materinskom jazyku. Musíme naštartovať rozvoj južného Slovenska!

Na dnešnom republikovom sneme strany bolo zvolené aj nové predsedníctvo. Stranu v ďalšom období povedie jej novozvolený predseda Zsolt Simon, a podpredsedovia Zsolt Gál a Attila Mikolai. Ďalšími zvolenými členmi predsedníctva sú Péter Balázs, László Bindics, Tomáš Bojtoš, Eva Csurkó, Zoltán László a Tichomír Szolárd.

Maďarské fórum sa okrem voľby orgánov strany zaoberalo aj s ďalším strategickým smerovaním strany. Snem rozhodol, že pristúpime k budovaniu regionálnych štruktúr v južných okresoch Slovenska. Cieľom je ponúknuť modernú, konštruktívnu, racionálnu a hodnotovú politiku bez pnutia, radikalizácie a zbytočného vyvolávania vášní. Je potrebné zastaviť dlhodobé systematické znevýhodňovanie Maďarov, Slovákov, Rómov ako aj ostatných občanov žijúcich na južnom Slovensku.