aktuality.sk

„Budaj, tvár Novembra ’89, by za toto fatálne zlyhanie mal okamžite odstúpiť a nečakať na ďalšie svoje odvolávanie.

Autor je predseda Maďarského fóra

V prípade usmrtenia človeka medveďom sa Budajovo ministerstvo životného prostredia odvolalo voči rozhodnutiu ružomberského súdu.

Prvostupňový súd stanovil nemajetkovú ujmu pre pozostalých po útoku medveďa na sumu 60-tisíc eur, i keď zákon ustanovuje približne 20-tisíc eur. Budajov rezort odvolanie podal v posledný možný deň.

Minister Budaj v tomto prípade zlyhal. Zlyhal tak morálne, ako aj odborne. Tvrdenie rezortu, že výška odškodného je nízka a rezort pripravuje zmenu výpočtu, je zavádzajúce. Minister mal rok na zmenu zákona, ktorú nevykonal.

Zákon nemôže byť retroaktívny, a teda nebude možné ho uplatniť na smrť spôsobenú štátom chránenou šelmou z roku 2021. Pozostalej rodine neostáva nič iné, len sa naďalej súdiť.

Náhradu, ktorú súd uznal za primeranú a rodina sa voči rozhodnutiu neodvolala, teraz kvôli Budajovi nedostanú. Namietanie, že povinnou osobou je rezort vnútra a nie rezort životného prostredia, je možno opodstatnené, ale Budajovi ľudia to mohli vykonať aj v priebehu súdneho konania.

A navyše občana vôbec nemusí zaujímať, kto za štát kompenzáciu zaplatí. Koniec-koncov Budajov rezort je ten, kto výpočet ustanovuje a zodpovedá zaň.

Reguláciu populácie medveďa vykonáva iba rezort životného prostredia cez svoj zásahový tím. Teda zodpovednosť za útoky na človeka a premnožené stavy medveďa, našej najväčšej šelmy, nesie rezort pod vedením Budaja.

Možno by v parlamente mali Budaja za tento morálny prešľap odvolávať. Bolo by zaujímavé vypočuť si obhajobu ministra. Prečo mu nestačil rok na zmenu výpočtu ceny za ľudský život? Prečo ministerstvo nechce v reálnom čase odškodniť pozostalých po útoku medveďa?

Bolo by zaujímavé si vypočuť aj stanovisko vlády k takémuto návrhu. Občan a jeho záujmy sú na poslednom mieste.

Budaj, tvár Novembra ’89, by za toto fatálne zlyhanie mal okamžite odstúpiť a nečakať na ďalšie svoje odvolávanie.“

Celý článok…