aktuality.sk

Zsolt Simon

„Viktor Orbán je profesionálnym politikom, ktorý má dlhoročné skúsenosti. Po toľkých rokoch v politike je ťažké uveriť, že by urobil školácku chybu.

Je treba otvorene priznať, že má mnoho obdivovateľov, nielen medzi občanmi, ale aj medzi politikmi na Slovensku. Treba uznať, že mnohokrát má aj dobré nápady. No jeho súčasná rétorika o miešaní rasy je viac ako neprijateľná.

Orbánove slová o miešaní rasy sú nebezpečné. Dlhoročná politická skúsenosť Viktora Orbána vylučuje, že by sa z jeho strany jednalo o školácku chybu. Politik orbánovského kalibru si je veľmi dobre vedomý váhy svojich slov.

Slová: „Nie sme (Maďari) zmiešaná rasa a nechceme sa stať miešanou rasou“ sú veľmi nebezpečné. Rétorika o čistej rase vyvoláva nenávisť a priniesla už nejednu vojnu.

 

Žiadna rasa nie je nadradená, čistá ani inak predurčená

Pre Maďarov na Slovensku sú slová tejto kategórie veľmi citlivé. Snáď tu pomaly neexistuje rodina, kde by nebol niekto inej národnosti. Rétorika miešania rás môže vyvolať nebezpečné vášne. Preto ju treba jednoznačne odmietnuť. Maďarské fórum tak aj učinilo. Nie je možné v tejto otázke zaujať alibistický postoj.

Maďarská menšina na Slovensku je za pokojné spolunažívanie a spoluprácu. Nie za rozdúchavanie napätia. Nie je správne po Orbánových slovách nenávisti (vetru), aby sme tu my žali búrku v podobe nepokojov.

Preto je nesmierne dôležité nenechať sa vyprovokovať a zachovať taktiku strategického pokoja ale s ráznym odmietnutím vyvolávania nenávisti.“

Autor je predsedom Maďarského fóra.