Bývalý minister životného prostredia Sólymos zmenil zákon o ochrane prírody a krajiny od 1.1.2020 tak, aby sa vlastníkov ochranári už nemuseli pýtať ak idú obmedzovať ich vlastníctvo. Zaviedol do zákona možnosť konania verejnou vyhláškou cez obecné úrady.
Okresný úrad v Rimavskej Sobote začal takéto konanie po 18.5.2020 – v čase pandémie a núdzového stavu na podnet Agentúry životného prostredia Banská Bystrica.
Most – Híd a konkrétne bývalý minister Sólymos by mali vysvetliť svojim voličom v okrese Rimavská Sobota prečo im znehodnocuje majetok?
• Prečo ruší pracovné miesta? Ak sa nedá hospodáriť bude menej pracovných príležitostí.
• Prečo obmedzuje príjem obciam? Za lúku sa platí menej daní ako za ornú pôdu a za ochranné lesy dokonca nič.
Je to dôkaz toho, že Most – Híd a ani bývalý minister Sólymos nekonali vo vláde v záujme svojich voličov. Skôr im škodili.

Vlastníci pôdy prídu o svoj majetok – čítaj TU…