Zakladatelia, podporovatelia strany Magyar fórum – Maďarské fórum i naši rodinní príslušníci sme sa finančne zložili, nakúpili všetko potrebné (napr. trvanlivé potraviny, deky, vodu, drogériu, …) pre utečencov podľa požiadavky starostu obce Veľké Slemence, s ktorým sme sa vopred dohodli. Zajtra ráno vyráža auto s našou pomocou.