.týždeň

.zsolt Simon

„Plynovod a ropovod Družba sa budoval v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, teda v období, keď sme patrili pod sféru ruského vplyvu (ZSSR).

Vtedy sa tomu síce hovorilo socializmus, no smer komunizmus bol jasný. Výsledkom je, že sa Slovensko stalo energeticky závislou krajinou. Sféra politického vplyvu bola jasná.

V súčasnosti vidíme, že v Moskve vládne diktátor a vojnový zločinec, ktorý nemá zábrany pred ničím. Otázka odpojenia sa od ruských surovín v podobe zníženia závislosti alebo úplného odstrihnutia teda nie je iba otázkou nášho pohodlia, ale otázkou, v akej krajine chceme žiť a v akej krajine budú žiť naše deti.“

Celý článok…