Na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa namiesto bifľovania slovenčiny má rozvíjať schopnosť komunikácie v slovenčine.

Dnes minister školstva B. Gröhling a štátna tajomníčka pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie M Filipová boli na pracovnej návšteve v Košiciach, kde navštívili Gymnázium a základnú škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarský a rokovali s riaditeľkou Eva Csurkó, ktorá je aj členkou predsedníctva Maďarského fóra .

Pani riaditeľka apeloval na urýchlené zavedenie zmeny výučby slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským, a to z memorovania na rozvoj komunikačných schopností. Takýto pilotný projekt sa už niekoľko rokov testuje a má pozitívne výsledky, čo potvrdila aj pani štátna tajomníčka.
Maďarské fórum sa usiluje o urýchlené zavedenie tejto metódy na všetky základné školy s vyučovacím jazykom maďarským, aby deti ktoré ukončia základnú školu vedeli lepšie komunikovať v štátnom jazyku.

Eva Csurkó – členka predsedníctva
Maďarské fórum

Článok TU