aktuality.sk

„Nesmieme pripustiť aby sa uplatňovala kolektívna vina na každého Rusa. Kolektívna vina po druhej svetovej vojne napáchala v Európe veľa zla. Preto je treba k tomuto problému (konfliktu) pristupovať veľmi obozretne.

Konflikt spustil naplno Putin a okruh jeho blízkych podporovateľov (jeho správne politické nomenklatúrne kádre) a dovolili to aj jeho oligarchovia.
Úloha vyspelého sveta je urobiť všetko, pre to aby bolo čo najskôr zastavené toto nezmyselné krviprelievanie a zabíjanie detí, žien, starcov a nevinných. Ak sa chce svet vyhnúť priamemu vojenskému konfliktu s Ruskom tak je nutné použiť čo najprísnejšie sankcie voči krajine ako takej. Hoci sankcie majú dopad na každého občana Ruska. Na Putina a jeho okruch blízkych je tento dopad tvrdší.
No to všetko čo sa dnes vo svete odohráva neznamená a nemôže znamenať, že každý kto je Rus je aj vojnový zločinec. A každý Ukrajinec je bez viny.
Princíp kolektívnej viny by sme v 21 storočí už nemali uplatňovať. Tento konflikt treba ukončiť. A stíhať iba tých čo skutočne páchali zločiny. Stíhať tých čo rozkaz strieľať na inú krajinu, deti a ženy, vydali. Stíhať tých, ktorí sú zodpovední za vyhnanie miliónov ľudí z vlastných domovov.
Zodpovednosť sa dá zovšeobecniť na celý ruský národ ako taký, ale to nie je správne. Kolektívna vina sa môže stať vážnym problémom do budúcna hlavne po ukončení konfliktu. Tomu sa musíme vyvarovať ak nechceme dlhé desaťročia v Európe sedieť “ na sude plnom pušného prachu“.