.týždeň

.zsolt Gál

„Dvanásť opatrení v oblasti školstva, ktoré predstavil minister Gröhling, vnímame celkovo pozitívne: sú to žiaduce zmeny, realistické, sčasti aj veľmi konkrétne a bez výnimky potrebné. Skrátka, vyzerá to na úprimnú snahu riešiť problémy školstva.“

„Mnohé navrhované opatrenia máme vo svojom volebnom programe, v ktorom napríklad „navrhujeme liberalizáciu vydávania a distribúcie učebníc“ (otvorený trh s učebnicami), alebo že „financie … prúdia úplne nelogicky cez ministerstvo vnútra – čo by sme zrušili a peniaze by išli výlučne cez ministerstvo školstva“ (zjednotenie financovania pod rezort školstva).“