Dnes sa opäť stretli predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) p. Rastislav Trnka a predseda Maďarského fóra Zsolt Simon, aby riešili otázku nedostatku miest na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Podľa prihlášok žiakov sa aj dnes javí, že je viac uchádzačov ako pridelených miest KSK.
Teší nás postoj predsedu KSK, že daný problém vyriešia tak, ako to sľúbil. Každý, kto chce študovať vo svojom materinskom jazyku bude môcť.

Dohodli sme sa na systémovom riešení tohto problému. Podiel maďarskej menšiny v KSK je 9,44% a podiel pridelených miest pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským je 5,2 %, čo sa ukázalo ako nedostatočné. Predseda KSK Trnka prisľúbil realizovať systémovú zmenu a to navýšením podielu pridelených miest pre národnostné vzdelávanie v stredných školách tak, aby sa situácia s nedostatkom miest už neopakovala.

Maďarské fórum teší, že pri vyriešení aktuálneho problému sme sa vedeli dohodnúť aj na pozitívnej systémovej zmene. Sme radi, že predseda KSK Trnka podporuje našu snahu veci riešiť systematicky nielen ad-hoc.

Zsolt Simon – predseda
Magyar Fórum- Maďarské fórum