Dnes v Komárne sa stretla delegácia Maďarského fóra ( Zsolt Simon- predseda, Attila Mikolai – podpredseda a László Bindics – člen predsedníctva) a bývalý poverený okresný predseda OLaNO v Komárne Robert Zsíros (poverenia sa vzdal v novembri 2022) . Témou rokovania bolo možnosť vytvorenia maďarskej listiny v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Maďarské fórum považuje mobilizáciu tých politicky aktívnych ľudí, ktorí doteraz na juhu snažili robili v prospech slovenských strán, aby teraz vyvíjali politickú aktivitu v prospech Maďarskej listiny.

p. Zsíros privítal našu aktivitu. Vyjadril, že „ S radosťou sa zúčastním vytvorenia maďarskej kandidátky. Maďarská listina by mala vzniknúť na základe širokého konsenzu. Komunálne voľby v Komárne ukázali, že táto listina nemôže byť pod zástavou ( na listine) Aliancie táto bola v Komárne nefunkčná“
Na záver sme konštatovali, že naše politické hodnoty sú zhodné, a dohodli sme sa na užšej spolupráci.