Predsedníctvo

PREDSEDA STRANY:
Simon Zsolt (48)
Padarovce
Politik, poľnohospodár
Otec dvoch detí

PODPREDSEDA STRANY:
Janits Erzsébet (42)
Nitra
Sociológ
Matka troch detí

PODPREDSEDA STRANY:
Gál Zsolt (41)
Orechová Potôň
Univerzitný profesor, Univerzita Komenského
Ženatý, otec troch detí

ČLEN PREDSEDNÍCTVA
Bugár Viktor (30)
Ohrady
Pozemkový právnik
Ženatý

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Bojtoš Tamás

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Miklóš Dániel

ETICKÝ VÝBOR:
Sztruhár Ferenc


ETICKÝ VÝBOR:

Molnár Béla


ETICKÝ VÝBOR:

Sóoky Péter

VÝBOR PRE AUDIT:
Bindics László


VÝBOR PRE AUDIT:

Bugár Károly