Pôžičky

Evidencia pôžičiek zverejňovaná na základe § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Rok 2019

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Výška pôžičky Úrok Dátum uzavretia zmluvy Splatnosť pôžičky
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 5000 0% 27.9.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra 3000 0% 24.9.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 2.9.2019 1.9.2020
Ladislav Bindics Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo 2500 0% 23.7.2019 1.9.2020
Vojtech Molná 1.mája 150, 049 11 Plešivec 300 0% 18.7.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 2000 0% 16.7.2019 1.9.2020
Zsolt Gál Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň 1000 0% 28.6.2019 1.9.2020
Alžbeta Janitsová Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra 3000 0% 24.6.2019 1.9.2020
Tomáš Bojtoš Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš 2000 0% 18.6.2019 1.9.2020
František Sztruhár Krížna 163/13, 931 01 Šamorín 500 0% 17.6.2019 1.9.2020
Zsolt Simon Padarovce 81, 980 23 3000 0% 17.6.2019 1.9.2020